Navigatie

Deze voorwaarden zijn er voor jou, de koper van producten, en voor Kadootjes Planner. Dit schept duidelijkheid wanneer het nodig is. Wanneer je een bestelling plaatst bij Kadootjes Planner betekent dit dat je akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring, zoals hieronder beschreven. Hieronder zijn de meest voorkomende onderwerpen beschreven en wanneer een onderwerp actueel is tussen consument [koper] en Kadootjes Planner, dan pakken we deze voorwaarden erbij.


1.Privacyverklaring
Sinds 25 mei 2018 is het door de AVG-wet verplicht om een uitgebreide privacyverklaring te hebben. Schrik niet, ik heb het zo duidelijk mogelijk proberen op te schrijven. Snap je iets niet, mail me gerust: info@kadootjesplanner.nl
Het is voor mij vanzelfsprekend dat ik, Akketien Oosterwijk zorgvuldig omga met alle contactgegevens, de teksten voor de kaarten en overige gegevens van jouw als bezoeker en/of koper op www.kadootjesplanner.nl Je kunt rekenen op privacy bij het achterlaten van je gegevens. Hieronder vind je gedetailleerde informatie over hoe ik hier mee omga.

1a. Persoonsgegevens die Kadootjes Planner verwerkt
Kadootjes Planner verwerkt je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

1b. Verwerking gegevens via website
Bij een bestelling op www.kadootjesplanner.nl worden je gegevens verwerkt door mij, Akketien Oosterwijk, de eigenaar van Kadootjes Planner. De gegevens bevatten informatie die jij zelf in het bestelformulier invult. Ik gebruik je e-mailadres om je een betaal- en verzendbevestiging te sturen. En eventueel een betalingsherinnering of ik mail je omdat je bestelling nog niet juist is afgerond. Vervolgens gebruik jouw adres of die van de ontvanger om daar het pakketje naar toe te sturen. Je telefoonnummer gebruik ik in het uiterste geval van spoed of nood, wanneer er iets bijzonders aan de hand is met je bestelling. Als eerste probeer ik dit wanneer mogelijk via de e-mail op te lossen.

1c. Verwerking gegevens nieuwsbrief
Heb jij je aangemeld voor de Verrassingsmail oftewel de nieuwsbrief van Kadootjes Planner? Dan worden je gegevens enkel door mij verwerkt in het programma MailChimp. Je krijgt maximaal 1 x per maand een nieuwsbrief waarvoor ik het e-mailadres gebruik die jij hebt opgegeven bij je aanmelding.

1d.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kadootjesplanner.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kadootjes Planner verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling.
- Om goederen en diensten bij je af te leveren.
- Kadootjes Planner analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Kadootjes Planner verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3.Geautomatiseerde besluitvorming
Kadootjes Planner neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die [aanzienlijke] gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma`s of -systemen, zonder dat daar een mens [bijvoorbeeld een medewerker van Kadootjes Planner] tussen zit.

4. Bewaren gegevens
Kadootjes Planner bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je naam en e-mailadres blijven bewaard, zolang je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief/Verrassingsmail. Je gegevens na het doen van een bestelling worden bewaard totdat jezelf aangeeft dat je de gegevens niet meer bekend wil hebben bij Kadootjes Planner. De gegevens worden in het CMS van mijnwebwinkel.nl bewaard, zodat Kadootjes Planner het aantal bestellingen en de verkoop van artikelen kan bijhouden, zodat hier het assortiment en de voorraad op toegespitst kan worden. De volgende gegevens worden door Google Analytics bewaard: IP-adres, locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze website en internetbrowser en apparaat type. Deze gegevens worden door deze partij twee jaar bewaard.

5.Delen van persoonsgegevens met derden
Kadootjes Planner verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Jouw gegevens worden verwerkt in mijnwebwinkel.nl, de betalingen gaan via Mollie [je kiest zelf je bank en betalingswijze zoals iDeal]. Met mijnwebwinkel.nl heeft Kadootjes Planner een verwerkersovereenkomst. Een verwerkersovereenkomst zorgt ervoor dat de derde partij, in dit geval mijnwebwinkel.nl , de persoonsgegevens niet voor eigen doelen mag verwerken. Mollie verstrekt en ontvangt geen verwerkersovereenkomsten. Hier kun je lezen waarom. [ https://help.mollie.com/hc/nl/articles/360002761193-Moet-ik-een-verwerkersovereenkomst-met-Mollie-afsluiten- ] Met Hostnet heeft Kadootjes Planner ook een verwerkersovereenkomst, omdat hier e-mails binnenkomen waarin de bestellingen staan.
De bestellingen worden verzonden via PostNL.
Tevens worden websitegegevens van www.kadootjesplanner.nl geanalyseerd door Google Analytics.

6.Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kadootjes Planner neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kadootjesplanner.nl

7.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kadootjes Planner gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kadootjes Planner gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat Kadootjes Planner in de toekomst beter het assortiment op jou kan afstemmen. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op de website van Kadootjes Planner worden ook cookies door Google Analytics.
Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

8. Rechten Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht:
- om jouw gegevens te laten verwijderen bij Kadootjes Planner.
- het corrigeren van gegevens wanneer deze niet kloppen of niet volledig zijn bij Kadootjes Planner.
- op inzage van de gegevens verzameld worden [dit kun je direct al zien bij het bestelformulier].
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
- op bezwaar maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens of je toestemming in te trekken.
Maak je bezwaar, dan kun je niet overgaan tot de aankoop van de producten die je wilt bestellen.
- op dataportabiliteit oftewel gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je aan Kadootjes Planner kunt vragen om jouw gegevens in een computerbestand naar jou of een andere, door jouw genoemde, partij te sturen.
Voor bovenstaande rechten kun je mailen naar info@kadootjesplanner.nl
Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

9.Plichten
Wanneer je akkoord bent met de Algemene Voorwaarden, door het vinkje aan te zetten bij het bestelformulier bij ‘de Algemene Voorwaarden’ en je vervolgens de bestelling plaatst, dan mag ik je gegevens gebruiken om jouw bestelling te verwerken zoals in deze verklaring is omschreven. Je gaat vanzelfsprekend daarnaast akkoord met de andere Algemene Voorwaarden, wanneer je een vinkje in het daarvoor horende vakje hebt gezet.

10. Klachtrecht
Kadootjes Planner wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Overige Algemene Voorwaarden
1.Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kadootjes Planner en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Kadootjes Planner en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2. Prijs en betaling
Alle gehanteerde prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief bezorgkosten. De BTW en de bezorgkosten worden in het winkelmandje getoond. De betaling gaat via iDeal van Nederlandse banken, Sofortbanking of Bancontant van Belgische banken.

Wanneer de overeenkomst nog niet tot stand is gekomen is Kadootjes Planner bevoegd om prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigingen. Er kunnen geen rechten ontleend worden door kopers aan prijzen en aanbiedingen uit verleden. Tevens binden kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod Kadootjes Planner niet.

3. Producten
De producten worden met veel liefde uitgezocht of gemaakt. Kadootjes Planner doet haar uiterste best om alles zo werkelijkheidsgetrouw te presenteren. Door verschillende beeldscherminstellingen kan het zijn dat de kleuren van de producten iets afwijken van de werkelijkheid. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de afbeeldingen van producten op www.kadootjesplanner.nl of andere uitingen zoals social media.

4. Verzendkosten
De verzendkosten verschillen per bestelling. Dit hangt samen met het gewicht en grote van de producten. De minimale verzendkosten voor 2019 van verzending in Nederland zijn 2,61 euro en 4,35 euro naar België & Duitsland. Verstuur je naar een ander land? Mail naar info@kadootjesplanner

5. Levertijd
Kadootjes Planner levert de producten op de afgesproken datum, zoals opgegeven tijdens het bestelproces. De ontvangstdatum is ten minste twee dagen na het plaatsen van de bestelling! Indien geen datum is ingevoerd, is er een verzendtijd van 0-2 werkdagen. Tenzij er een uitzondering geldt wegens niet aanwezigheid van Kadootjes Planner. Dit zal altijd duidelijk vermeld staan op www.kadootjesplanner.nl

6. Aansprakelijkheid
Kadootjes Planner is niet aansprakelijk voor de levertijden [vertragingen] en service die worden veroorzaakt door post en postbezorgers. Kadootjes Planner is niet aansprakelijk voor schade aan de producten, indirect of direct. Aansprakelijk is ook uitgesloten bij eventuele schade die voortkomt uit het gebruik van de producten.

7. Copyright
Het concept het plannen van kadootjes en het geven van verrassingsmoment is in eigendom van Kadootjes Planner. Evenals de tekst en afbeeldingen op de website www.kadootjesplanner.nl

8. Retourneren
Een besteld en ontvangen verrassingsmoment kun je niet retourneren.

9. Klachten - Is er iets mis?
De producten worden met veel liefde en zorg ingekocht of gemaakt en vervolgens in juiste staat ingepakt als verrassingsmoment in een brievenbusdoosje. Mocht er onverhoopt toch iets ernstigs mis zijn na het ontvangen van het verrassingsmoment in het brievenbusdoosje. Neem dan binnen 7 dagen contact op met Kadootjes Planner via info@kadootjesplanner.nl
Heb je een andere klacht met betrekking tot Kadootjes Planner of de producten? Stuur een mail naar info@kadootjesplanner.nl Kadootjes Planner neemt iedere klacht serieus en zal hier zorgvuldig mee omgaan en desgewenst een passende oplossing bieden.

10.Overmacht
Overmacht is een juridisch begrip dat een niet-toerekenbare onmogelijkheid aanduidt om een verplichting na te komen, waardoor de betreffende, Kadootjes Planner, van deze verplichting [algemene voorwaarden] bevrijd wordt. Kadootjes Planner is niet gebonden aan het nakomen van enige verplichting tot de koper, als Kadootjes Planner gehinderd wordt door gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor de rekening van Kadootjes Planner komt. Wanneer er sprake is van overmacht bij Kadootjes Planner, tracht Kadootjes Planner de werkzaamheden over te dragen of stil te leggen.

Bedrijfsgegevens
Akketien Oosterwijk
Kadootjes Planner is een uitgave van inelkseizoen, tekst&creaties te Arnhem
Mail naar: info@kadootjesplanner.nl
KvK-nummer: 60813105
BTW-nummer: 107208283B01
Bankgegevens: NL 94 RABO 0182402304 t.n.v. inelkseizoen, tekst&creaties, Arnhem(Download de Algemene Voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2019 Kadootjes Planner | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel